Nama dan gelar 

:

Ahmad Hasan Attabiq, S.kom

TTL

:

Magelang 24 juni 1984

Alamat

:

Gunungpring, Gunungpring, Muntilan , Magelang

Pekerjaan

:

Wiraswasta

Pendidikan

:

1.       SD gunungpring 4

2.       MTs ma’arif 2 Muntilan lulus 1999

Nomor HP

:

082241188800

email

:

tanyahasanattabiq@gmail.com

media sosial

:

FB                       : hasan attabiq

Kesan & Pesan selama di MTs yg paling menarik : sek iki lek mikir rodo dowo siale akeh banget kesan e...